Terminarz wywozu odpadów 2008r.

Gmina Sośnicowice opublikowała na rok 2008 terminarz wywozu odpadów.
Dla nas ważnymi datami są:

Miesiąc
segregowane (wtorki) *
niesegregowane (piątki)
Styczeń
8
22
4 18
Luty
5
19
1 15 29
Marzec
4
18
14 28
Kwiecień
1
29
11 25
Maj
13
27
9 23
Czerwiec
10
24
6 24
Lipiec
8
22
4 18
Sierpień
5
19
1 18 29
Wrzesień
2
16
30
12 26
Październik
28
10 24
Listopad
14*
25
7 21
Grudzień
9

5
19


* - odpady segregowane wywożone są generalnie we wtorki za wyjątkiem 14-11-08 (czwartek)

Dnia 15-04-08 oraz 14-10-08 odbędzie się wywóz przedmiotów ponadrabarytowych
Żródło: www.sosnicowice.pl

Sołectwo