Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej

W okresie kadencji odbyły się 24 posiedzenia Rady Sołeckiej.

Rada co roku na działalność statutową otrzymała budżet w kwocie:

 • 1.626,00 PLN w 2003 roku
 • 1.626,00 PLN w 2004 roku
 • 1.715,00 PLN w 2005 roku
 • 2.500,00 PLN w 2006 roku

Przyznany budżet wykorzystany został na;

 • co roczne organizowanie festynu i dożynek dla mieszkańców Sołectwa i Gminy,
 • zakupu strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej Sołectwa,
 • opłaty za energie elektryczna na boisku sportowym i gazety sołeckiej,
 • zakup wieńców żałobnych,

A wyżej wymienione kwoty zostały wykorzystane w całości i rozliczone.

W okresie kadencji Rady Sołeckiej udało się;

 • uporządkować i obsadzić zielenią przystanek przy skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z ul. Sierakowicką,
 • wykonać przyłącza i zabudować licznik energii elektrycznej na boisku,
 • wykonać oświetlenie ul. Leśniej, Brzozowej i Nowowiejskiej,
 • wybudować instalację oświetleniową ul. Wiejskiej od leśniczówki do posesji Państwa Odczyk,
 • wymienić na terenie całego Sołectwa stare oświetlenie na nowe, energooszczędne,
 • wykonać ogrodzenie(za bramką piłkarską) zabezpieczające sąsiadującą z boiskiem posesję przed wpadaniem piłki,
 • naprawić część wyrwy w rzece Bierawce, pomiędzy Twarogiem Małym a Trachami,
 • doprowadzić do wykonania projektu odwodnienia terenu przy ul. Leśnej i remontu skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Nowowiejską oraz wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy (planowany termin zakończenia zadania to 31.05.2007 r.),
 • przygotować projekt i uczestniczyć w konkursie „Sołectwo przyjazne środowisku”, za co wieś wyróżniona została nagrodą w wysokości 2.000,00 PLN

Ponadto wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Miasta i Gminy o:

 • wykonanie w 2007 r. projektu kanalizacji Tworogu Małego, jako części planu kanalizacji Sierakowie Sierakowie i Rachowic,
 • dokonanie naprawy i utwardzenie nawierzchni ulic, zgodnie z planem inwestycyjnym na 2007r.,
 • przeprowadzenie procedury skomunalizowania części ul. Wiejskiej, drogi dojazdowej do posesji nr 25 i 26,
na powyższe wystąpienia oczekujemy odpowiedzi Urzędu.

Na tym Rada Sołecka kończy swoją kadencję i pragnie podziękować wszystkim, którzy pomagali realizować podjęte zadania lub w jakikolwiek inny sposób przyczynili się poprawieniu wizerunku i polepszeniu życia w naszej wsi.


Jako Sołtys pragnę serdecznie podziękować Radzie za bardzo dobrą współpracę i życzę każdemu sołtysowi takiej Rady.


Pragnę również podziękować Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Sośnicowice.

Sołectwo