Skład Rady Sołeckiej


  • Irena Musioł – sołtys
  • Marian Mazurkiewicz – sekretarz rady sołeckiej
  • Ryszard Szala – członek rady
  • Monika Socha – członek rady
  • Ewa Masior – członek rady
  • Jadwiga  Wilczek– członek rady
  • Teresa Folwaczy – członek rady

Sołectwo