Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tworóg Mały w Gminie Sośnicowice

,, budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tworóg Mały w Gminie Sośnicowice obejmującej działki:

nr 150/14 Sierakowice Obręb : Sierakowiczki km.4 dod 2

nr 135/1, 140/5, 140/8, 134/3, 138/26 Sierakowice Obręb : Sierakowiczki arkusz 17

nr 133/4, 139/11 Tworóg Mały Obręb : Stara Kuźnia km.5dod 2

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w tutejszym sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, w godzinach od 7.30 do 15.30.
Burmistrz Sośnicowic
Czesław Jakubek


Źródło: http://sosnicowice.i-gmina.pl/

Sołectwo