1. Kaplica Najświętszego Serca Pana JezusaOdnośniki
1. Wywiad z panem Helmutem Marek, 17.03.2006.
2. Wywiad z panią Różą Marek, 17.03.2006.
3. R. RESPONDOWSKI, Miasto i gmina Sośnicowice, Sośnicowice 2005, s. 17.
4. Wywiad z panią Różą Marek, 17.03.2006.
5. Wywiad z panem Helmutem Marek, 17.03.2006.
6. Wywiad z panią Różą Marek, 17.03.2006.
7. Wywiad z panem Helmutem Marek, 17.03.2006.
8. D. KWIATKOWSKI, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Opiekun”, (2000), nr 55, s. 12.
9. D. KWIATKOWSKI, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Opiekun”, (2000), nr 55, s. 12.
10. S. MADAJEWSKI, Twemu sercu cześć składamy, „Gość Niedzielny”, 81(2004) nr 52, s. 9.
11. D. KWIATKOWSKI, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Opiekun”, (2000), nr 55, s. 12.
12. PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Rzym 1928, s. 41.
13. JAN PAWEŁ II, Dives In Misericordia, Watykan 1980, s. 35.
14. D. KWIATKOWSKI, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Opiekun”, (2000), nr 55, s. 12.
15. R. RESPONDOWSKI, Miasto i gmina Sośnicowice, Sośnicowice 2005, s. 17.
16. Wywiad z panem Helmutem Marek, 17.03.2006.
17. J. Z. ŁOZIŃSKI, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Katowickie. Powiat Gliwicki,
Warszawa 1957-1959, T. 6, S. 106.
18. R. RESPONDOWSKI, Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego. Gmina Sośnicowice,
Katowice 1991, s. 15.
19. R. RESPONDOWSKI, Miasto i gmina Sośnicowice, Sośnicowice 2005, s. 17.
20. R. RESPONDOWSKI, Miasto i gmina Sośnicowice, Sośnicowice 2005, s. 17.
21. ILG, 18.03.2006.
22. Wywiad z panią Różą Marek, 17.03.2006.
23. Wywiad z panią Marią Foit, 14.03.2006.
24. Wywiad z Panią Heleną Szwestka, 14.10.2005.
25. Wywiad z panią Marią Foit, 14.03.2006.
26. Wywiad z panią Marią Foit, 14.03.2006.
27. DN, nr 348.
28. DN, nr 355.
29. DN, nr 365.
30. Wywiad z panią Różą Marek, 17.03.2006.
31. DN, nr 629.
32. DN, nr 621.
33. DN, s. 73-75.
34. DN, s. 151-153.
35. DN, nr 718.
36. DN, s. 28.
37. DN, s. 27.
38. DN, s. 27.
39. DN, s. 75.
40. DN, nr 620.
41. Wywiad z panią Marią Foit, 14.03.2006.
42. Wywiad z panią Marią Foit, 14.03.2006.
43. DN, s. 154.
44. DN, s. 631.
45. Wywiad z panem Helmutem Marek, 17.03.2006.

Historia - Kaplice