BIBLIOGRAFIA

I. ŹRÓDŁA

A. Drukowane
Diecezja Gliwice , Schematyzm diecezjalny. Parafia Sośnicowice, www.kuria.gliwice.pl, 10.03.2006.

Droga do Nieba. Modlitewek opracowany przez kapłanów Diecezji Opolskiej, Opole 1990.

Internetowa Liturgia Godzin, http://www.brewiarz.katolik.pl, 10.03.2006.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Pożar lasu w Kuźni Raciborskiej, www.kwpsp.wroc.pl, 09.03.2006.

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I SAKRAMENTÓW, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, Poznań 2003.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Kronika Miasta Sośnicowice 1308-1958.
Kronika Parafialna Parafii Sośnicowice 1780-1987.
Lekcjonarz Mszalny, Poznań-Warszawa 1977, T. 6.
Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986.
Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Poznań – Warszawa 1980.

Raport o stanie Gminy Sośnicowice, http://www.sosnicowice.i-gmina.pl /files/3280_strategia_czesc_II.doc, s. 34, 10.03.2006.
CORNER T., Nepomuk, http://fidel.waw.net.pl/nepomuk/default.htm, 17.10.2005.
GAJDA M., Ogłoszenia parafialne na dzień 08.05.2005, Sośnicowice 2005.
GAJDA M., WOLKE M., HOSZ B., Ogłoszenia, „Głos świętego Jakuba”, (2005) nr 10(33).
GAJDA M., WOLKE M., HOSZ B., Kaplica św. Jadwigi, „Głos świętego Jakuba”, (2005) nr 10(34).
JAN PAWEŁ II, Dives In Misericordia, Watykan 1980.
JĘDRZEJOWSKA E. (red.), Brewiarz dla świeckich, Warszawa – Koło 2000.
KOJ B., BONCZOL J., SOBOCIK B., (red.), Rocznik Diecezji Gliwickiej, Gliwice 2003.
KONIECZNY K., M. BRZOSKA, (red.) Kalendarz Liturgiczny Diecezji Gliwickiej na rok 2005, Gliwice 2004.
ŁOZIŃSKI J. Z., Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Katowickie. Powiat Gliwicki, Warszawa 1957-1959, T. 6.
MARSZAŁEK J. (red.), Śpiewnik dla wychowania i duszpasterstwa młodzieży. Radość 4, Kielce 1994.
MUSIAŁEK, T. (red.) Chorał Opolski. Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc, Opole 1985, T. 1.
MUSIAŁEK T., WALOSZEK J. (red.), Chorał Opolski. Uświęcenie dnia. Święta i nabożeństwa Pańskie, Opole 1989, T. 3.
PAWEŁ VI, Marialis cultus. Adhortacja apostolska o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny, w: S. C. NAPIÓRKOWSKI (wyd.), Jak czcić Matkę Bożą? Wrocław 2004.
PIESZCZACHOWICZ J. (red.), Popularna Encyklopedia Powszechna, Kraków 1997.
PIUS XI, Miserentissimus Redemptor, Rzym 1928.
RESPONDOWSKI R., Inwentaryzacja krajoznawcza województwa katowickiego. Gmina Sośnicowice,
Katowice 1991.
SIEDLECKI J. (red.), Śpiewnik Kościelny z melodiami na dwa głosy, Kraków 1928.
SIERLA S. (red.), Błogosław Panie nas, Katowice 1979.
SKOP G. M. (red.), Exsultate Deo, Katowice 1998.
SOBECZKO H. J. (red.), Agenda liturgiczna Diecezji Opolskiej. Nabożeństwa, poświęcenia i błogosławieństwa, Opole 1986.
SOBOL E. (red.), Mały Słownik Języka Polskiego, Warszawa 1995.
WALOSZEK J. (red.), Chorał Opolski. Śpiewy ku czci Najświętszej Maryi Panny świętych pańskich, Opole 1993, T. 4.
WALOSZEK J., K. BOSOWSKA, M. DOMINIKOWSKA (red.), Nasz głos. Śpiewnik, Opole 2002.

B. Wywiady
a) Sośnicowice
1. Cieślok Helmut
2. Czech Cecylia
3. Czech Jan
4. Czypek Anna
5. Folwaczny Barbara
6. Folwaczny Jerzy
7. Folwaczny-Łechtańska Aleksandra
8. Gajda Marcin - ks. prob.
9. Garbacz Józef
10. Gillner Barbara
11. Grabińska Regina
12. Hanslik Inga
13. Kotlarz Halina
14. Kulik Bronisław
15. Ludwik Hanna
16. Łechtański Marek
17. Masarczyk Małgorzata
18. Michalik Henryk
19. Piecha Stefania
20. Podsiadło Edward
21. Szafranek Jan
22. Szafranek Magdalena
23. Szulc Alicja
24. Szymońska Teresa
25. Tentscher Janusz

b) Chorynskowice
1. Kotlorz - Rodzina

c) Tworóg Mały
1. Kionka Agnieszka
2. Król Urszula
3. Mazurkiewicz Krystyna
4. Musioł Andrzej
5. Nastula Izabela
6. Staneczek Hildegarda
7. Staneczek Joachim

d) Łany Wielkie
1. Golbik Inga
2. Grabińska Regina
3. Greiner Anna
4. Procek Gerda
5. Smuda Brygida
6. Waluga Jerzy
7. Waluga Róża
8. Witoń Irena

e) Trachy
1. Foit Maria
2. Goldman - Rodzina
3. Hosz Anna
4. Lerka Wojciech
5. Marek Helmut
6. Marek Róża
7. Szwestka Helena


II. OPRACOWANIA

BAŁAZY J., DARMOŃ T., ILLG J., Górny Śląsk – skarby kultury, Katowice 2000.
CAMMILLIERI R., Wielka Księga Świetych patronów, Kielce 2001, s. 64.
DUTKIEWICZ K., 10 lat po pożarze, „Nowiny” (2002) nr 33, s. 7.
F. M. , Ochotnicy na Magdalence, „Gość Niedzielny” 76(1999) nr 38, s. 19.
FISZER M., Ocalona Magdalenka, „Dziennik Gliwicki” (1999) nr 228, s. 5.
FROS H., SOWA S., Księga imion świętych, Kraków 1998, T. 3.
FROS H., SOWA S., Księga imion świętych, Kraków 2000, T. 4.
FROS H., SOWA F., Twoje imię, Kraków 1975.
GLAGLA T., MUSIOŁ A., Ocalała z pożogi, „Magdalenka 2004” (2004) nr 1, s. 1-2.
GRYCZYŃSKI M., Św. Florian, „Przewodnik katolicki” (2000) nr 18, s. 21.
H. J., Ocalona Magdalenka, „Dziennik Zachodni” (2005) nr 191, s. 4.
Informator Gminy Sośnicowice, „Miasteczko” (2005) nr 8, s. 6.
KOWALIK S., Objawienia Matki Bożej w Lourdes, ”Nasza Arka” (2001) nr 2, s. 4.
KWIATKOWSKI D., Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Opiekun” (2000) nr 55, s. 12.
MADAJEWSKI S., Twemu sercu cześć składamy, „Gość Niedzielny” 81(2004) nr 52, s. 9.
MATUSZYŃSKI K., Dzwon wrócił, ale bez serca, „Fakt” (2006) nr 57, s. 9.
PACKNER W., Odnaleziony dzwon, GN 83(2006) nr 12, „Gość Gliwicki” nr 12, s. 2.
PIERSIAKOWA E., Cudowna Magdalenka, „Gazetka Parafialna” (2000) nr 1, s. 1.
RAUDNER T., Uroda cysterskich kompozycji, „Nowiny”, (2003) nr 46, s. 7.
RESPONDOWSKI R., Miasto i gmina Sośnicowice, Sośnicowice 2005.
RZEPA J., Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1983.
SCHMIDT J., Kościoły Ziemi Gliwickiej, Gliwice 2004.
SZCZĘSNY J., Na Śląskiej Ziemi, Katowice 1997.
ZALESKI W., Święci na każdy dzień, Łódź 1982.

Historia - Kaplice