Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym

Historyczne fakty kaplicy Jana Nepomucena w Tworogu Małym

Kapliczka drewniana pochodzi z końca XIX wieku. Postawiono ją na planie ośmioboku z dachem namiotowym i wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz kaplicy umieszczono drewnianą figurkę św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku, (są to dane podane w regionalnej Pracowni Krajoznawczej z roku 1999).

W roku 1996 dokonano remontu kapliczki i renowacji figurki.

W 2003 roku został skradziony dzwon, a na jego miejsce czasowo zamontowano dzwon z kaplicy św. Marii Magdaleny, oraz wykonano okratowanie sygnaturki.

W roku 2006 z inicjatywy mieszkańców podjęto decyzję o zabudowie nowego dzwonu. W miesiącu czerwcu zaczęto zbierać datki na zakup dzwonu z napędem elektrycznym. Prace rozpoczęto od załatwienia zezwolenia i wykonania sieci energetycznej wraz z montażem licznika (co bardzo szybko zostało zrealizowane). Równocześnier w firmie ludwisarskiej „Felczyński" (firma z dwustuletnią tradycją) zamówiono dzwon, który w okresie dwóch miesięcy został wykonany

Dnia 22 grudnia 2006 r. dzwon został zamontowany i uruchomiony. Od tego dnia, codziennie o godzinie 6:00, 12:00 i 18:00 uruchamia go elektryczny zegar czasowy.

Dzwon ten został uroczyście poświęcony przez proboszcza ks. Marcina Gajda podczas nabożeństwa majowego w niedzielę 20 maja 2007 roku

Historia - Tworóg Mały