Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1819
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 2035
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1664
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1623
Bierawka Beata Socha-Magiera 4755