Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1628
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1840
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1467
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1433
Bierawka Beata Socha-Magiera 4519