Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1864
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 2078
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1705
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1668
Bierawka Beata Socha-Magiera 4803