Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1527
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1746
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1357
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1310
Bierawka Beata Socha-Magiera 4402