Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1707
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1921
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1563
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1527
Bierawka Beata Socha-Magiera 4641