Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1678
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1896
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1536
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1495
Bierawka Beata Socha-Magiera 4612