Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1508
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1727
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1332
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1288
Bierawka Beata Socha-Magiera 4377