Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1488
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1709
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1311
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1270
Bierawka Beata Socha-Magiera 4356