Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1592
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1803
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1432
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1394
Bierawka Beata Socha-Magiera 4480