Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1651
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1864
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1495
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1464
Bierawka Beata Socha-Magiera 4551