Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1785
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1990
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1627
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1589
Bierawka Beata Socha-Magiera 4712