Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1606
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1819
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1445
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1410
Bierawka Beata Socha-Magiera 4494