Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1938
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 2150
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1778
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1737
Bierawka Beata Socha-Magiera 4899