Legenda i fakty historyczne Kaplicy św. Jana Nepomucena w Tworogu Małym Beata Socha-Magiera 1559
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" Grupa "PRZEDTORZE" 1774
Nowy Dzwon Beata Socha-Magiera 1396
Dziywcze groby Grupa "PRZEDTORZE" 1352
Bierawka Beata Socha-Magiera 4440