pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.
Ministerstwo Gospodarki w każdym województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu środki na realizacje programu. Na terenie województwa śląskiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A.
Termin przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r.
Podstawowe warunki udzielanych pożyczek:
Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł
Umorzenie: w całości lub do 75 %
Oprocentowanie: brak
Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwość refundacji wydatków już poniesionych
Poniżej znajduje się Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 roku stanowiąca podstawę do udzielania wsparcia oraz zawierająca najistotniejsze informacje na temat warunków otrzymania pożyczki przez przedsiębiorstwa poszkodowane w wyniku powodzi z 2010 r. oraz plakat promujący program.
Informacje o programie na stronie:
[ http://www.gapp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=300 ]

 

 


źródło:http://www.sosnicowice.pl/

 

Tworog Mały