Text Size

"PIAPY dla mieszkańców ziemi gliwickiej"

Odpowiadając na zauważone zapotrzebowanie społeczne oraz wymogi związane z nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, Gmina Sośnicowice wraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach oraz pozostałymi gminami powiatu gliwickiego zrealizowały projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Dofinansowanie na jego wdrożenie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne” Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.  Projekt polega na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu (z ang. PIAP – Public Internet Access Point) zapewniających zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym te tereny turystom powszechny i bezpieczny dostęp do sieci internetowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. W gminie Sośnicowice znajduje się 6 PIAPÓW, które zlokalizowane są w następujących miejscach:
1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, ul. Kozielska 1 – 2 stanowiska komputerowe
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielskich, ul. Wiejska 9 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rachowicach, ul. Wiejska 111 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnicy, ul. Smolnicka 11 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
5. Gminne Przedszkole w Trachach, ul. Raciborska 1 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu Małym, ul. Wiejska 19 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg

 

źródło: www.sosnicowice.pl

Tworog Mały

Zabawa karnawałowa

Rada Sołecka i OSP organizują dla mieszkańców Tworogu Małego

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ,

która odbedzie się w sobotę 28.01.2012 od godz. 20.00

w miejscowej OSP.

Koszt uczestnictwa 50 zl od pary.

Zapewniamy poczęstunek i orkiestrę.

 

Zgłoszenia wraz z oplata przyjmuje pani Sołtys.

Tworog Mały

KONKURS Ubierz Syriusza

Syriusz jest maskotką dla dzieci w Unii Europejskiej. Swej nazwy unijnej maskotce użyczyła najjaśniejsza gwiazda. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza nawiązując do swojej kultury i tradycji. W Finlandii Syriusz jest narciarzem, w Holandii zaś ma bukiet tulipanów. Weż udział w konkursie i stwórz strój dla
Syriusza.

Kliknij po więcej szczegółów

Tworog Mały

Plac zabaw

Tworóg Mały ma plac zabaw. Nowa atrakcja znajdujące się przy boisku sportowym. Wykonawcą placu była firma "P.P.U. FIGLER Henryk Figler" z Tarnowskich Gór. Koszty związane z budową placu zabaw zostały pokryte z budżetu gminy (wyniosły one  34 tys. złoty).

Tworog Mały

DOŻYNKI 2011

RADA SOŁECKA I OSP TWOROGU MAŁEGO

mają zaszczyt zaprosić mieszkańców

Sołectwa i Gminy

na uroczystości dożynkowe, które odbędą sie

27 sierpnia 2011 na na boisku sportowym

 

Rozpoczęcie imprezy o godz 15:00


Plan imprezy

15:00 gry i zabawy dla dzieci

15:45 uroczyste otwarcie Dożynek

16:00 konkursy dla młodzieży i dorosłych

16:30 skoki spadochronowe

18:00 rozstrzygnięcie loterii fantowej

18:30 konkursy dla dorosłych

19:30 zabawa taneczna

Organizatorzy zapewniają: napoje, słodycze i ciepłe posiłki

Tworog Mały

Motopompa dla OSP w Tworogu Małym

Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu Małym, której remiza strażacka ucierpiała w wyniku majowej powodzi w 2010 r. otrzymała w lutym bieżącego roku od Orkiestry Świątecznej Pomocy motopompę szlamowa KTH 80 X. Motopompę w imieniu strażaków odebrała p. Irena Musioła Prezes OSP w Tworogu Małym.
Strażacy z OSP Tworóg Mały pragną serdecznie podziękować Panu Jurkowi Owsiakowi za otrzymany dar. Jak również wyrazić wdzięczność za to, że zauważono ich jednostkę, gdy byli w trudnej sytuacji powodziowej. Otrzymany sprzęt jest bardzo potrzebny w sytuacjach powodziowych i na pewno zostanie racjonalnie wykorzystany.

Register to read more...

Tworog Mały

pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż trwa program pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych w tegorocznej powodzi. Program wszedł w życie na postawie Ustawy z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa przewiduje do 50 tys. zł nieoprocentowanej, umarzalnej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane powodzią. Pomoc przyznawana jest na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej.
Ministerstwo Gospodarki w każdym województwie wybrało jeden fundusz pożyczkowy uprawniony do udzielania niniejszej pomocy, a następnie przekazało mu środki na realizacje programu. Na terenie województwa śląskiego wybrany został Fundusz Pożyczkowy GAPP S.A.
Termin przyjmowania wniosków: 14 luty 2011 r.
Podstawowe warunki udzielanych pożyczek:
Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł
Umorzenie: w całości lub do 75 %
Oprocentowanie: brak
Przeznaczenie: usuwanie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obrotowych, możliwość refundacji wydatków już poniesionych
Poniżej znajduje się Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 roku stanowiąca podstawę do udzielania wsparcia oraz zawierająca najistotniejsze informacje na temat warunków otrzymania pożyczki przez przedsiębiorstwa poszkodowane w wyniku powodzi z 2010 r. oraz plakat promujący program.
Informacje o programie na stronie:
[ http://www.gapp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=300 ]

 

 


źródło:http://www.sosnicowice.pl/

 

Tworog Mały

Przewodnik

Od września rozpoczynam pracę nad przewodnikiem o mieście i gminie Sośnicowice. Pragnę, aby książka nie była tylko i wyłącznie w formie przewodnika, lecz zawierała wiele ciekawych anegdot, historii, fotografii. Zwracam się do Was z prośbą, jeśli znacie jakieś ciekawe historie związane z naszą gminą - proszę o kontakt:
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zapraszam także do odwiedzenia serwisu
www: [ www.sosnicowice.info ],
gdzie będą dodawane najciekawsze historie oraz różne konkursy z nagrodami.

Tworog Mały

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply