Text Size

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ SOŁECKĄ I OSP TWORÓG MAŁY W ROKU 2008

8 marzec            Dzień Kobiet
30 marzec         Topienie Marzanny
3 maj                  Rajd Rowerowy
1 czerwiec         Dzień Dziecka
7 czerwiec         Festyn Sołecki
17 czerwiec       Wycieczka
30 sierpień        Dożynki Sołeckie
8 wrześień         Msza Rocznicowa w Kaplicy Marii Magdaleny
22 listopad        Zabawa Andrzejkowa
6 grudnia            Mikołaj

Register to read more...

Sołectwo

Skład Rady Sołeckiej


  • Irena Musioł – sołtys
  • Marian Mazurkiewicz – sekretarz rady sołeckiej
  • Ryszard Szala – członek rady
  • Monika Socha – członek rady
  • Ewa Masior – członek rady
  • Jadwiga  Wilczek– członek rady
  • Teresa Folwaczy – członek rady

Sołectwo

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tworóg Mały w Gminie Sośnicowice

Sośnicowice dn. 12.07.2007r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art.. 53.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. „o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Urząd Miejski w Sośnicowicach Referat Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska zawiadamia, że pod numerem RZ-PP-B / 7331 / P-IV / 1 / 04 na wniosek pana Marka Rudnickiego przedstawiciela Zakładu Projektowo-Wdrożeniowego ,,Rudprojekt” ,z siedzibą przy ul. Roździeńskiego 86/80 w Katowicach działającego z upoważnienia Burmistrza Sośnicowic zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla terenu na :

Register to read more...

Sołectwo

Segregacja śmieci

ImageSegregacja śmieci jest bardzo ważna dla środowiska naturalnego. Dopóki mieszamy wszystkie odpady nie mogą one być powtórnie wykorzystane. Chodzi tu o odzyskiwanie surowców wtórnych i ich przetwarzanie. Z odpadów uporządkowanych można odłączyć makulaturę i tworzywa sztuczne, co zmniejsza ilość śmieci wywożonych na śmietniska, a to z kolei ogranicza konieczność powiększania wysypisk . Wszystko to ma zapobiegać zanieczyszczaniu gruntu.

Register to read more...

Sołectwo

Wybór nowej Rady Sołeckiej na lata 2007-2010

Ósmy dzień lutego przejdzie do historii wydarzeń Tworoga Małego. W dniu tym, w remizie OSP zebrały się dokładnie 42 osoby (w tym 39 osób uprawnionych do głosowania), aby podjąć bardzo, ale to bardzo ważną decyzję - mianowicie przeprowadzić głosowanie na wybór nowego Sołtysa. Wcześniej jednak przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w latach 2003-2006 na czele z P. Ireną Musioł.

Register to read more...

Sołectwo

Subcategories

Page 1 of 2

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply