Text Size

"PIAPY dla mieszkańców ziemi gliwickiej"

Odpowiadając na zauważone zapotrzebowanie społeczne oraz wymogi związane z nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, Gmina Sośnicowice wraz ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach oraz pozostałymi gminami powiatu gliwickiego zrealizowały projekt „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”. Dofinansowanie na jego wdrożenie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu II „Społeczeństwo Informacyjne” Działania 2.1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.  Projekt polega na udostępnieniu w powiecie gliwickim 58 publicznych punktów dostępu do Internetu (z ang. PIAP – Public Internet Access Point) zapewniających zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym te tereny turystom powszechny i bezpieczny dostęp do sieci internetowej. Korzystanie z PIAP-ów jest dla każdego całkowicie bezpłatne, z zastrzeżeniem, że będą one użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. W gminie Sośnicowice znajduje się 6 PIAPÓW, które zlokalizowane są w następujących miejscach:
1. Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Sośnicowicach, ul. Kozielska 1 – 2 stanowiska komputerowe
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielskich, ul. Wiejska 9 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Rachowicach, ul. Wiejska 111 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnicy, ul. Smolnicka 11 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
5. Gminne Przedszkole w Trachach, ul. Raciborska 1 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu Małym, ul. Wiejska 19 – infokiosk wiszący, czynny 24h/dobę, 7 dni w tyg

 

źródło: www.sosnicowice.pl

Tworog Mały - Aktualności

Zabawa karnawałowa

Rada Sołecka i OSP organizują dla mieszkańców Tworogu Małego

ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ,

która odbedzie się w sobotę 28.01.2012 od godz. 20.00

w miejscowej OSP.

Koszt uczestnictwa 50 zl od pary.

Zapewniamy poczęstunek i orkiestrę.

 

Zgłoszenia wraz z oplata przyjmuje pani Sołtys.

Tworog Mały - Aktualności

KONKURS Ubierz Syriusza

Syriusz jest maskotką dla dzieci w Unii Europejskiej. Swej nazwy unijnej maskotce użyczyła najjaśniejsza gwiazda. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza nawiązując do swojej kultury i tradycji. W Finlandii Syriusz jest narciarzem, w Holandii zaś ma bukiet tulipanów. Weż udział w konkursie i stwórz strój dla
Syriusza.

Kliknij po więcej szczegółów

Tworog Mały - Aktualności

Plac zabaw

Tworóg Mały ma plac zabaw. Nowa atrakcja znajdujące się przy boisku sportowym. Wykonawcą placu była firma "P.P.U. FIGLER Henryk Figler" z Tarnowskich Gór. Koszty związane z budową placu zabaw zostały pokryte z budżetu gminy (wyniosły one  34 tys. złoty).

Tworog Mały - Aktualności

DOŻYNKI 2011

RADA SOŁECKA I OSP TWOROGU MAŁEGO

mają zaszczyt zaprosić mieszkańców

Sołectwa i Gminy

na uroczystości dożynkowe, które odbędą sie

27 sierpnia 2011 na na boisku sportowym

 

Rozpoczęcie imprezy o godz 15:00


Plan imprezy

15:00 gry i zabawy dla dzieci

15:45 uroczyste otwarcie Dożynek

16:00 konkursy dla młodzieży i dorosłych

16:30 skoki spadochronowe

18:00 rozstrzygnięcie loterii fantowej

18:30 konkursy dla dorosłych

19:30 zabawa taneczna

Organizatorzy zapewniają: napoje, słodycze i ciepłe posiłki

Tworog Mały - Aktualności

Page 1 of 2

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply